Stichting Het Felixfonds | Doelstelling / Nut | Werkwijze/ Geldmiddelen | Contactpersonen
 
Stichting Het Felixfonds
Het Felixfonds is een Stichting voor en door de brandweer. Het fonds helpt met financiële steun gezinnen en nabestaanden van brandweermensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt doordat zij ziek zijn geworden of tijdens de uitoefening van hun brandweerwerk een ongeval hebben gehad.

De Stichting dankt zijn naam aan de heer N. A. Felix, voorzitter van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Brandweer Commandanten, die pleitte voor de oprichting van een fonds om brandweermensen in behoeftige omstandigheden bij te staan. In 1952 overleed hij en als eerbetoon is het fonds naar hem genoemd. De sociale voorzieningen waren in die tijd niet goed, dus bij een ongeval was er armoede in het gezin.

 
 

In 1987 werd het fonds omgezet in een Stichting, beheerd door een Raad van Beheer van 5 personen. Zij komen uit alle delen van Nederland en uit verschillende brandweergeledingen, zodat signalen uit het brandweerveld snel kunnen worden opgepakt

lees: artikel uit 112 - Nicolaas Albertus Felix (PDF)

Is het u een bijdrage waard om een collega in nood te helpen..?

Word donateur!!!

 
© Mediac