Stichting Het Felixfonds | Doelstelling / Nut | Werkwijze/ Geldmiddelen | Contactpersonen
 
Contactpersonen
Voorzitter
V.m. Officier van Dienst, Woordvoerder brandweer, Docent Brandweer Zuid-Holland Zuid
Secretaris
Bevelvoerder vrijwillige brandweer
Veiligheidsregio Zeeland
Penningmeester
V.m. Commandant vrijwillige brandweer
Lid
Clustercommandant West
Brandweer Midden- en West-Brabant
Lid
Clusterhoofd Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek
 
Contactpersoon voor informatie en aanvragen om bijdragen is de secretaris, tel. 06-27377721
of e-mailen naar info@felixfonds.nl
 
 
J.A. de Ruiter
Eikenlaan 77
3297 XA Puttershoek
E.A.A.M. de Theije
Schuttersweide 19
4554 CX Westdorpe
W.B. den Hartog
Dorpsstraat 16
3411 AG Lopik
G.D. de Groot
Schoolstraat 16
5161 ZD Sprang Capelle
J. Spaargaren
Krabbescheer 2
1241 VD Kortenhoef
 
IBAN NL02 INGB 0000 2179 43
t.n.v. Stichting Felixfonds
Kamer van Koophandel 41182638
 
© Mediac