Stichting Het Felixfonds | Doelstelling / Nut | Werkwijze/ Geldmiddelen | Contactpersonen
 
Doelstelling
Doelstelling Stichting Het Felixfonds is een fonds dat zich tot doel stelt brandweermensen, die tijdens de uitoefening van hun brandweerwerk een ongeval hebben gehad, dan wel hun nabestaanden bij te staan. De stichting verstrekt daartoe een financiŽle bijdrage, voor zover wettelijke- en andere regelingen daarin niet voorzien.
 
Nut
Veiligheidsregioís en bedrijven hebben voor hun brandweerpersoneel verzekeringen afgesloten die uitkeren bij overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid etc. Indien het goed geregeld is, lijkt het erop dat Het Felixfonds overbodig is. Niets is minder waar! Steeds meer blijkt nog dat er onvoorziene kosten ontstaan die niet volledig door een verzekering worden gedekt.
 
© Mediac